Kongres se koná pod záštitou
Ministra zdravotnictví ČR, Ministryně práce a sociálních věcí ČR, Hlavní hygieničky MZ ČR a Děkana 1. LF UK

Ministerstvo-zdravotnictvi.png      mpsv.jpg           logo_1-LF-UK.jpg


Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové,

dovoluji si Vás jménem organizátorů srdečně pozvat na 34. kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí a současně i na 34. Teisingerův den průmyslové toxikologie a 43. Benův den fyziologie a psychofyziologie práce do kulturního a konferenčního centra Casino v Mariánských Lázních ve dnech 24.-25. září 2019. 

Pod mottem „Nové výzvy vyžadují nové přístupy a společná řešení“ kongres usnadní mezioborovou spolupráci a poskytne prostor pro výměnu názorů odborníkům pracovního a všeobecného praktického lékařství, hygieny práce a epidemiologie, pneumologie, alergologie, neurologie, psychologie, toxikologie, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ergonomie, fyziologie a psychofyziologie práce a dalších příbuzných oborů.

Pracovní lékařství zažívá v posledních letech hodně změn, na něž je potřeba aktuálně reagovat a připravit setkání s kvalitním odborným programem i přitažlivými doprovodnými akcemi.  Hlavními tematickými okruhy budou:

 • Pracovnělékařské služby a oborová specifika

 • Nové směry v prevenci poškození zdraví z práce

 • Pracovní dlouhověkost

 • Analýza rizik: Nová a známá pracovní rizika

 • Praktický lékař a pracovní lékařství: společná budoucnost

 • Ergonomie a fyziologie práce v 21. století

 • Nemoci z povolání a pracovní úrazy

 • Průmyslová toxikologie a chemická bezpečnost

 • Nanoprůmysl a nanotechnologie

 • Biomonitoring v pracovním prostředí

 • Práce a psychika

 • Ošetřovatelství v pracovním lékařství

 • Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání


Struktura kongresu bude členěna do úvodních přehledových přednášek (tzv. keynote lecture) s následnými prezentacemi původních vědeckých prací. Část programu proběhne formou kulatých stolů, diskuzního fóra, workshopů, sekcí pro zdravotní sestry, posterových prezentací.   


Účast na kongresu bude hodnocena kredity ČLK v rámci celoživotního vzdělání. Věříme, že Vás program kongresu zaujme a budeme rovněž rádi, když se stane příjemným prostředím k získávání aktuálních informací a k dalšímu soustavnému vzdělávání v pracovním lékařství a příbuzných oborech. Těšíme se na setkání v Mariánských Lázních.

prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.
předseda výboru Společnosti pracovního lékařství České lékařské společnosti J.E.Purkyně