Seminář OSHA

Nemoci z povolání a faktory hygieny práce a pracovního lékařství


Středa 25. září 2019

Základní nosné teze semináře budou:
- nemoci z povolání
- chemické látky na pracovišti
- determinanty a faktory práce a zdraví
- legislativní a právní rámec hygieny práce a pracovního lékařství

 

Seminář pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví.