Seminář OSHA

Nemoci z povolání a faktory hygieny práce a pracovního lékařství

Středa 25. září 2019

Základní nosné teze semináře budou:
- nemoci z povolání
- chemické látky na pracovišti
- determinanty a faktory práce a zdraví
- legislativní a právní rámec hygieny práce a pracovního lékařství

Seminář pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, VÚBP a českým Focal Pointem (MPSV).

V případě zájmu se můžete na tuto samostatnou akci bezplatně přihlásit zde: https://forms.gle/bG6q7aeUUfTb3U2B7