Aktivní účast

Pro zaslání abstraktu přednášky/posteru použijte on-line formulář (tlačítko níže).

Pokud nemáte vytvořen účet, pak po spuštění on-line registračního systému zvolte Vytvořit nový účet.
Po vyplnění základních údajů a hesla se Vám otevře přístup do systému, kde můžete vyplnit registrační formulář a zaslat abstrakt Vaší přednášky/posteru.
 

registration_button_Prac_lek_20232.png


Termín pro zaslání abstraktu: do 31. 8. 2023

Podmínkou zařazení přijatého sdělení do programu je registrace jednoho z autorů a zaplacení příslušného registračního poplatku.

Programový výbor si vyhrazuje právo na změnu zařazení sdělení (přednáška/poster).

Sborník abstraktů vyjde v elektronické nebo tištěné podobě s přidělením ISBN.


Informace pro autory:

  • abstrakt lze zaslat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce

  • akceptované formáty: doc, docx, odt, rtf; název souboru musí obsahovat příjmení autora bez diakritiky

  • maximální délka textu: 300 slov (bez názvu abstraktu, jmen autorů, jejich pracovišť a případné grantové podpory)

  • pokud to charakter prezentované práce a obsah abstraktu dovoluje, abstrakt by měl být členěn na úvod, metodiku, výsledky a závěr

Nastavení dokumentu:
velikost stránky: A5
okraje: 1 cm na každou stranu
řádkování: jednoduché
odsazení a mezery: 0 b (před i za)
font: Calibri
velikost písma: 10 b

Formátování abstraktu:

Název abstraktu tučným písmem a verzálkami: NÁZEV ABSTRAKTU
[volný řádek]
Jméno autora a ostatních spoluautorů v podobě: J. Novák, P. Kovář, A. Krejčí
[volný řádek]
Název instituce, město a stát kurzívou v této podobě: Instituce, Město, Stát
V případě různých institucí označte jména autorů/spoluautorů a instituce číslem v horním indexu (u jména za, u instituce před).
[volný řádek]
Text abstraktu zarovnán do bloku [maximálně 300 slov]

ŠABLONA KE STAŽENÍ

Posterové prezentace
Postery budou prezentovány na tabulích o velikosti 1 × 2 m, orientované na výšku. Doporučená velikost posteru maximálně 80 × 150 cm na výšku.