Aktivní účast

Pro zaslání abstraktů přednášek a posterů použijte on-line formulář.

Pokud nemáte vytvořen účet, pak po spuštění on-line registračního systému zvolte "Vytvořit nový účet". Po vyplnění základních údajů a hesla se Vám otevře přístup do systému, kde můžete vyplnit registrační formulář a zaslat abstrakt Vaší přednášky/posteru.
 
Vaše údaje je možné zobrazit nebo upravit kdykoli po opětovném přihlášení.

Registracni_system.png


ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ PŘEDNÁŠEK / POSTERŮ
Pro zaslání abstraktů přednášek / posterů a posterů použijte on-line formulář.

Podmínkou zařazení přijatého sdělení do programu je registrace jednoho z autorů a zaplacení příslušného registračního poplatku. 

Sborník abstrakt konference vyjde v elektronické nebo tištěné podobě s přidělením ISBN.


Termín pro zaslání abstrakt přednášek:  PRODLOUŽENO do 20. července 2019

Programový výbor si vyhrazuje právo na změnu zařazení sdělení (přednáška -> poster).


POSTEROVÉ PREZENTACE
Postery budou prezentovány na tabulích o velikosti 1 x 2 m, orientované na výšku. Doporučená velikost posteru maximálně 80x150 cm na výšku


POKYNY PRO VYTVOŘENÍ ABSTRAKTU
Abstrakt je možné posílat v MS Word Document (*.doc) nebo Rich Text File (*.rtf). Maximální velikost souboru je 5MB. 
Jméno souboru musí obsahovat příjmení autora bez diakritiky a bez mezer.
Abstrakt může obsahovat 1 obrázek (maximální šířka 12 cm, v odstínech šedi). 

ŠABLONA KE STAŽENÍ ZDE

Nastavení dokumentu:
Velikost stránky: A5
Okraje: 1 cm na každou stranu
Řádkování: jednoduché
Odsazení a mezery: 0 b (před i za)
Font: Calibri
Velikost písma: 10b

Styly a formátování:
Název abstraktu pište tučným písmem
[volný řádek]
Jméno autora a ostatních spoluautorů pište v této podobě: Novák J., Kovář P., Krejčí A.
[volný řádek]
Název instituce, město a stát pište kurzívou v této podobě: Instituce, Město, Stát
V případě různých institucí označte jména autorů/spoluautorů a instituce číslem v horním indexu (u jména za, u instituce před).
[volný řádek]
Text abstraktu zarovnán do bloku [minimálně 300, maximálně 2000 znaků]