Aktivní účast

Příjem abstrakt přednášek a posterů byl ukončen.

Doporučená velikost posteru maximálně 80 x 150 cm na výšku. Instalace posterů bude možná od 24. 9. 2019 od 8:00.