Akreditace

ID vzdělávací akce:
113192

Počet přidělených kreditů:
12

Název vzdělávací akce:
XXXVI. kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí, 38. Teisingerův den průmyslové toxikologie, 45. Benův den fyziologie práce a psychofyziologie práce a 42. Lukášův den průmyslové neurologie a neurotoxikologie

Zpráva:
Schváleno dle SP 16. Certifikáty za vzdělávací akci se vydávají pouze s počtem kreditů, se kterými byla akce akreditována. 

Účastníci obdrží potvrzení o účasti.