Akreditace

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP, z.s. ve spolupráci s ČLK.
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. 

Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Ohodnocení: 12 kreditů