Ohodnocení

Tato akce je pořádána dle stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory.

Účastníci obdrží potvrzení o účasti.