Tematické okruhy

 • Pracovnělékařské služby a oborová specifika

 • Nové směry v prevenci poškození zdraví z práce

 • Pracovní dlouhověkost

 • Analýza rizik: Nová a známá pracovní rizika

 • Praktický lékař a pracovní lékařství: společná budoucnost

 • Ergonomie a fyziologie práce v 21. století

 • Nemoci z povolání a pracovní úrazy

 • Průmyslová toxikologie a chemická bezpečnost

 • Nanoprůmysl a nanotechnologie

 • Biomonitoring v pracovním prostředí

 • Práce a psychika

 • Ošetřovatelství v pracovním lékařství

 • Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

 • Varia