Pořadatelé

Společnost pracovního lékařství ČLS JEP ve spolupráci se Společností nemocí z povolání ČLS JEP a Sekcí průmyslové neurologie České neurologické společnosti ČLS JEP.

Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK
Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
Státní zdravotní ústav v Praze
Klinika pracovního lékařství LF UP a FN v Olomouci

pod záštitou
děkana 1. LF UK, prof. MUDr. Martina Vokurky, CSc.


Prezident kongresu
prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.
předseda Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP

Vědecký sekretář kongresu
prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.

Čestné předsednictvo
doc. MUDr. Igor Bátora, Ph.D.
prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.
doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová PhD., MPH
doc. MUDr. Jiří Chaloupka, CSc.
prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
prof. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD.
doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.
doc. MUDr. Oto Osina, Ph.D.
prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
MUDr. Květa Švábová, CSc.
prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Organizační výbor
Mgr. Matyáš Fošum
MUDr. Aleš Hejlek
Ing. Pavel Hlaváč
MUDr. Petr Klepiš
MUDr. Pavlína Klusáčková, Ph.D.
MUDr. Tomáš Konvička
MUDr. Ivan Kučera, PhD.
MUDr. Vladimíra Lipšová
MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D.
MUDr. Lenka Pešáková, Ph.D.

MUDr. Petr Svačinka
MUDr. Jana Šalandová