Pořadatel

Společnost pracovního lékařství ČLS JEP
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK
Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
Státní zdravotní ústav v Praze
Klinika pracovního lékařství LF UP a FN v Olomouci

pod záštitou

Ministra zdravotnictví ČR
Ministryně práce a sociálních věcí ČR
Hlavní hygieničky ČR
Děkana 1. LF UK
 


 

Prezident kongresu

prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.
předseda Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP

 

Vědecký sekretář kongresu

doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.

 

Organizační výbor

doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.
Mgr. Pavel Fošum
MUDr. Ivan Kučera, Ph.D.
MUDr. Pavlína Klusáčková, Ph.D.
MUDr. Ilona Králová
MUDr. Miroslav Rous
MUDr. Jana Šalandová
MUDr. Petr Svačinka
MUDr. Michael Vít, Ph.D.